Patrullhund

Vill du göra nytta

- ÄR DU DEN VI SÖKER? Hos Svenska Brukshundklubben är du och din hund, oavsett ras och erfarenhet, välkommen att bli en del av vår tjänstehundsverksamhet, om du:


 • vill bli soldat i ett hemvärnsförband
 • tycker om att vara ute i skog och mark
 • är aktiv och gillar att röra på dig
 • har en arbetsvillig hund
 • är 18 år eller äldre
 • är svensk medborgare och kan krigsplaceras.

 Hur används hunden?

 

Patrullhundens främsta uppgift är, att med hjälp av sina välutvecklade hörsel- och luktsinnen, varna sin förare för personer i ett bevakningsområde. Hunden tränas att från fasta platser och i rörelse tydligt markera ljud eller vindvittring i terräng. Hunden kan på mycket långa avstånd höra en människa som rör sig och markera detta för sin förare. I rörelse kan hunden även med hjälp av sitt fina luktsinne ta upp och följa spår på marken och avslöja inkräktare som gömmer sig i terrängen.Utbildningsgång


 

 

 


 

 

 

 

Utbildningen börjar med ett informationsmöte på en lokal brukshundklubb och därefter följer ett anlagstest där din och hundens lämplighet testas. Klarar ni testet följer en 6-9 månader lång patrullhundskurs där ni tränar tillsammans i en grupp ledd av en instruktör. Ett flertal intensivkurser anordnas också, som helg- och veckokurser. I utbildningen ingår även den militära grundutbildningen för frivilliga, GU-F. Efter avslutad kurs och godkänt slutprov följer en fyra dagar lång hundförarutbildning, som förbereder dig som hundförare att verka i Hemvärnets förband. Därefter skriver du avtal med en insats- eller bevakningspluton och blir placerad i ett förband, där du går en introduktionsutbildning. Utbildningen är kostnadsfri och man är dessutom berättigad till viss ersättning. Enligt avtalet tjänstgör du i ditt förband fyra eller åtta dygn per år. Efter detta finns det ett smörgårdsbord av vidareutbildningar som du kan delta i både via Svenska Brukshundklubben och Hemvärnet.

Krav på hunden


 • Hunden ska vara skottfast.
 • Hunden ska ha en faktiskt mankhöjd på minst 40 cm och högst max 65 cm.
 • Hunden ska vid slutprovet vara minst 18 månader och inte ha fyllt 5 år.
 • Hunden ska ha lämpligt hårlag, vilket innebär underull och täckhår.
 • Hunden ska vara ID-märkt.
 • Hunden ska vara vaccinerad enligt gällande SKK bestämmelser.
 • En blandrashund ska ha en tävlingslicens (för slutprovet, behövs inte för att gå kursen).
 • Hunden ska vara röntgad avseende armbågsleder och höftleder. Godkänd status för höftled (HD) är grad A, B och C och för armbågslederna (AD) grad UA samt 1. För graderna D och E avseende höftleder och 2 och 3 avseende armbågsleder krävs en separat tjänstbarhetsbedömning av SBK anlitad veterinär där det ska framgå att hunden är lämplig för tjänst som patrullhund trots defekter när det gäller HD och/eller AD.

 

 

Krav på hundföraren


 • Föraren ska vara svensk medborgare och minst 18 år, utbildningsgruppen avgör övre åldersgräns vid nyrekrytering. Maxålder i Hemvärnet är 70 år och då avförs man per automatik från krigsbefattningen.
 • Personen ska vara disponibel för tjänstgöring i Hemvärnet.
 • Personen ska vara godkänd vid säkerhetskontroll
 • Personen måste ha den fysiska status som tjänsten kräver.
 • Personen ska vara medlem hos Svenska Brukshundklubben (eller i någon av de andra frivilliga försvarsorganisationerna).

 


https://www.brukshundklubben.se/tjanstehund/patrullhund/utbilda-patrullhund/


https://www.brukshundklubben.se/tjanstehund/patrullhund/patrullhund_filmer/

 

 

Kontakt: urban.antonsson@gmail.com